Да станеш приемен стопанин

Правила за използване на www.opbk.burgas.bg

Правила за използване на www.opbk.burgas.bg

 

Настоящите правила за използване, уреждат взаимоотношенията между Община Бургас и всяко физическо лице наричано за краткост по-долу Потребител, посетило сайта и използващо услугите и информацията, предоставени от официалният сайт на Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас. Осъществявайки достъп до уеб сайта на Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

 

Съдържание на сайта

Съдържанието (текст и мултимедийни елементи) на уеб страниците на Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас е със защитени авторски права. Въпросните текст и мултимедийни елементи се явяват изключителна собственост съответно на Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас и/или на техните автори и носители на права. Носителите на права на интелектуална собственост се отказват от посочване на тяхното име или на всяко друго указване върху елементите, които те предоставят за настоящия сайт. Позволено е използването на този сайт, запазване на части от него на личен компютър и разпечатване на съдържанието му за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, като е необходимо да бъде цитиран източникът.

 

Точност и истинност на информацията

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните не могат да бъдат изключени. Коментари, мнения и публикации на посетители или други лица извън Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас, принадлежат на автора си. Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас не носи отговорност за тяхната истинност и коректност. Ако забележите несъответствие, грешка, обида, непотвърдена информация, както и други подобни грешки, моля сигнализирайте на администратора на сайта на адрес di_kostadinova@burgas.bg.

 

Информация, както и документи, предоставени на разположение чрез сайта, не могат да бъдат считани като автентично възпроизвеждане на официални текстове. За единствено автентични се считат текстове, публикувани в Официалният раздел на сайта. В случай на разлика между електронната версия и печатния текст, за достоверен се счита единствено официалният отпечатан текст заверен със сответните реквизити – подпис, печат, изх. №, и др.

 

Гаранции

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас не е отговаря за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас е била предупредена за вероятността за такива вреди.

 

Лична и некомерсиална употреба на информацията

Сайтът на Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас и този уеб сайт.

 

Защита на авторските права

Автор на всички публикации и материали в сайта е на Община Бургас. Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно администратора на сайта на  e-mail: di_kostadinova@burgas.bg, за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й.

Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

При използването на материали от интернет страниците на www.opbk.burgas.bg, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго.

Линкове към други уеб страници и сайтове

С цел да улесни достъпа Ви към официалният сайт на Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас може да изградим връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Линковете от сайта към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

Забранена и непозволена употреба

Потребителят няма право да събира информация от сайта на Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България, нарушаващи неприкосновенността на личността, както и за попълване на пощенски списъци, спам, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на сайта за останалите потребители.

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта

Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Ако не сте съгласни с Правилата за използване, Вие можете да прекратите участието си като страна по тези правила, като престанете да използвате и достъпвате уеб сайта на Приют за безстопанствени кучета на Община Бургас и унищожите материалите, които сте „свалили“, принтирали или по какъвто и да е начин запазили от сайта.