Да станеш приемен стопанин

Стимулиране регистрацията на домашните кучета

С цел максимално да бъдат обхванати всички собственици на домашни любимци, през 2010 г. Дирекция „Опазване на околната среда” при Община Бургас разработи Проект „Стимулиране регистрацията на домашните кучета”. Целта на проекта е насърчаване на собствениците на домашни любимци към регистрирането им, основа за създаване на детайлна база данни за домашните кучета на територията на общината. Регистрирането на домашните кучета чрез поставяне на микрочип ще допринесе за постигането на следните резултати: създаване на детайлна база данни за домашните кучета на територията на общината в т. ч.място на отглеждане, данни за собственика и др.; повишаване на контрола относно разхождането на кучета на нерегламентирани места; лесното установяване на собственика на загубено или изоставено куче; увеличаване на събираемостта на таксата за притежание на куче.

За реализацията на проекта са изразходвани средства в размер на 10 000 лв., осигурени от бюджета на Община Бургас.

За осъществяването на проекта Община Бургас закупи 1 000 бр. микрочипове и пластмасови медальони, които със съдействието на РВМС-Бургас бяха разпределени сред частно-практикуващите ветеринарни лекари.

Реалното изпълнение на проекта стартира на 21.09.2010 г. В кампанията за поставянето на микрочиповете се включиха общо 22 частно-практикуващи ветеринарни лекари.

Важно: Гражданите не заплащаха стойността на микрочипа, а само манипулацията по поставянето му.

В резултат от изпълнението на проекта през 2010 г. на територията на Община Бургас са регистрирани 862 бр. кучета.

Място за вашият коментар

ПИСАНЕТО НА КИРИЛИЦА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
* задължително поле

 

Коментари

 1. Обичам четене на opbk.burgas.bg, този сайт има някои наистина полезни неща по него!

   

 2. Съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност при навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът е длъжен да регистрира кучето при ветеринарен лекар.
  За конкретния случай, новият собственик трябва да се обърне към ветеринарен лекар, който да отрази промените във ветеринарномедицинския паспорт на кучето, както и да попълни нова регистрационна карта.
  За да бъдат отразени промените в регистъра на Община Бургас е необходимо новият собственик на вече регистрираното куче или собственикът на починало куче да се обърне към Дирекция „Опазване на околната среда”, ул. „Шейново” №24, стая 201, като представи ветеринарномедицински паспорт, в който да са нанесени променените обстоятелства.

   

 3. Всичко това е чудесно, но какво се случва, ако вече регистрираното куче смени стопанина си или почине? Към кого да се обърне собственика, който е длъжен да заплаща годишен данък.

   

 4. Отчетеният резултат 862 броя регистрирани кучета чрез поставяне на микрочип касае изпълнението на проекта /от 21.09.2010 г. до 31.12.2010 г./.
  Останалите 138 бр. микрочипове от кампанията са предоставени за нуждите на Приюта за безстопанствени кучета – Община Бургас. Те са предназначени да се използват при осиновяване на куче от Приюта, тъй като съгласно чл. 174 от ЗВМД собственикът е задължен да регистрира кучето при ветеринарен лекар чрез поставяне на микрочип.
  По този начин Община Бургас цели да стимулира и гражданите, които са взели решение да осиновят куче от Приюта.

   

 5. „Община Бургас закупи 1 000 бр. микрочипове“
  „през 2010 г. на територията на Община Бургас са регистрирани 862 бр. кучета“
  Къде изчезнаха останалите 148 чипа???