Да станеш приемен стопанин

Стимулиране регистрацията на домашните кучета

С цел максимално да бъдат обхванати всички собственици на домашни любимци, през 2010 г. Дирекция „Опазване на околната среда” при Община Бургас разработи Проект „Стимулиране регистрацията на домашните кучета”. Целта на проекта е насърчаване на собствениците на домашни любимци към регистрирането им, основа за създаване на детайлна база данни за домашните кучета на територията на […]

виж още

 

Обособяване на площадки за разхождане на домашни любимци

Обособяване на площадки за разхождане на домашни любимци

С цел ограничаване на достъпа на свободно пуснати кучета в озеленените площи общинска собственост Община Бургас разработи проект за изграждане на места за свободно пуснати кучета.   От 2010 г. са изградени и функционират два броя от определените площадки, които се намират в Парк „Езеро” срещу бл.36, 37 и 38 в к-с „Зорница” и в […]

виж още