Да станеш приемен стопанин

Дейност на приюта

В Приюта се настаняват временно безстопанствени кучета /родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици/ и животни, доведени от граждани.

Съгласно Програмата и разпоредбите на Закона за защита на животните, безстопанствените кучета се залавят от екипа на приюта, обезпаразитяват се, ваксинират се срещу бяс, кастрират се, маркират се и след необходимия възстановителен период се връщат по местата, от които за заловени.

СТАТИСТИКА

мярка: брой

Заловени кучета Задомени /осиновени/ Кастрирани кучета
2009 г. 302 149 286
2010 г. 405 134 364

 

В Приюта се води регистър, в които се вписват пълни данни за всяко заловено куче. Всеки ден, включително в почивни и в празнични дни, в обекта има дежурен служител, който да се грижи за настанените животни.

Ветеринарно-медицинските услуги в Приюта се изпълняват от Клиника „Мобивет”, избрана след проведена процедура по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. На екипа от ветеринарни доктори се налага да извършват манипулации, извън тези, за които имат ангажимент по договора. Освен първични прегледи, кастрации, ваксинации, маркиране и евтаназия, много често лекарите в Приюта лекуват болни или пострадали на улицата кучета.