Стани доброволец!

"ЛЮБОВТА НЕ Е ЧУВСТВО, ТЯ Е ДЕЙСТВИЕ”
майка Тереза

Община Бургас ви кани да се присъедините към нас с доброволен труд! Бездомните животни имат нужда от грижи, внимание, разходки, ветеринарно обслужване. На този етап в Приюта за безстопанствени кучета се осъществява Кастрационна програма, която изчерпва финансов и човешки ресурс.

На хората, които обичат кучетата, се предоставя възможността да бъдат доброволци в Приюта. Посетете Приюта и сами решете с какво да бъдете полезни. Много често в Приюта попадат пострадали или болни кучета. За да имат шанс да живеят и да си намерят нов дом, те имат нужда от специални грижи и лечение.

Елате и помогнете : помилвайте; разходете; изкъпете; почистете; нахранете; Направете всичко възможно да намерите дом поне на едно самотно същество. Да направиш добро, е удовлетворително, но и много трудно.

Да отделиш от времето си, средствата си, да дадеш обич, ДА ПОМОГНЕШ! Не е лесно да гледаш в очите едно зажадняло за ласки същество, било то и куче. Всички ТЕ са като деца, с протегнати ръце и насълзени очи.

За да работите доброволно в Приюта трябва да попълните Декларация за доброволец и ако не сте навършили 18 години, ще ви трябва писмено разрешение на родителите към декларацията.

Може да бъдете полезни и съдействате както с информация за бездомни кучета, така и на ловния екип да се ловят кучетата без упойка. Това спестява средства на всички нас, и е много по-малко стресиращо за кучето.

ДОБРОВОЛЦИ В ДЕЙСТВИЕ

Ваня Добрева заедно с дъщеря си редовно посещава Приюта.

Заедно те разхождат кучетата и разпространяват информация за осиновяването им.

доброволци
Ваня Добрева
дъщерята на Ваня Добрева
дъщерята на Ваня Добрева
дъщерята на Ваня Добрева
дъщерята на Ваня Добрева
дъщерята на Ваня Добрева
дъщерята на Ваня Добрева