Да станеш приемен стопанин

ЗА НАС

В Приюта за безстопанствени кучета на Община Бургас работят 8 служители – управител, 2-ма шофьора, 2-ма ловци и 3-ма хигиенисти.

Улавянето на безстопанствените кучета се извършва от ловния екип към „Приюта за безстопанствени кучета“. Членовете на Екипа са преминали успешно курс за обучение за защита и хуманно отношение към животните в Тракийски университет – Стара Загора.

Залавянето на кучетата се извършва чрез използването на специализирана пневматична пушка, изстрелваща спринцовка с упойващо вещество, като количеството на упойката е съобразена с големината на животното. Всеки един от служителите на Приюта е предварително обучен и инструктиран за манипулациите, които се извършват при улова на безстопанствените животни, а ветеринарните лекари извършват и контролират дозирането на упойващите вещества.

Транспортирането до Приюта на уловените кучета се извършва с подходящо оборудван специализиран автомобил.

Представители на Фондация „Мисия за защита на животните Phönix”

Безспорен факт е, че Община Бургас успешно работи и поддържа добри взаимоотношения с НПО. Пример в това отношение е продължилото вече повече от 10-годишно ползотворно сътрудничество с Фондация „Мисия за защита на животните Phönix”, представлявана от г-жа Криста Шехтл, на която дължим до голяма степен постигнатите добри резултати в работата на Приюта.

Благодарни сме на г-жа Криста Шехтл и за работата на двете нейни  представителки – Денка Ванева и Зина Топалова, за отличните грижи, които полагат за отглеждането на животните и хигиената в Приюта.