Нормативна база

  • Закон за защита на животните
  • Закон за ветеринарномедицинската дейност
  • Наредба № 39 от 1 декември 2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техническите физиологически и поведенчески особености
  • Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни
  • Наредба № 42 от 12 декември 2008г. за изискванията към ветеринарните лечебни заведения
  • Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарните изисквания към животновъдните обекти
  • Наредба № 18 за здравните изисквания към животни компаньони при придвижването и транспортирането им
  • Наредба № 22 за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване
  • Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета
  • Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България