ДЕЙНОСТ НА ПРИЮТА

В Приюта временно се настаняват заловени от улицата кучета /родени, изгубени или изоставени от своите собственици/ и домашни животни, доведени от граждани, които не могат повече да се грижат за тях. В Приюта се води регистър, в които се вписват пълни данни за всяко заловено куче. Всеки ден, включително в почивни и в празнични дни, в обекта има дежурен служител, който да се грижи за настанените животни.

След приемане на Закона за защита на животните през 2008 г.  Община Бургас започва  прилагане на единствената устойчива и хуманна практика, препоръчана от Европейския съюз и Световната Здравна Организация. С решение на Общински съвет Бургас е приета  Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Бургас. Всяка година от общинския бюджет се отделят финансови средства за изпълнението й и за функционирането на Приюта, като средствата се разходват по реда на Системата за финансово управление и контрол.

Съгласно Програмата и разпоредбите на ЗЗЖ, безстопанствените кучета се залавят от екипа на Приюта, обезпаразитяват се, ваксинират се срещу бяс, кастрират се, маркират се и след необходимия възстановителен период се връщат по местата, от които за заловени.

СТАТИСТИКА

Година

Заловени кучета

Задомени /осиновени/

Кастрирани кучета

2011

448

204

364

2012

355

164

265

2013

394

203

321

2014

322

174

295

2015

336

169

269

2016

372

160

249

2017

396

152

275

2018

399

170

282

2019

379

148

297

 

След констатирано увеличение на популацията на бездомни котки от 2012 г. Община Бургас изпълнява и Програма за овладяване популацията на безстопанствените котки. Съгласно нея котките се залавят от екип на Приюта, обезпаразитяват се, кастрират се и се връщат по местата, от които са заловени.

Година

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Кастрирани котки

1629

1624

1769

1871

1794

1765

1828