Персонал

В Приюта за безстопанствени кучета на Община Бургас работят 8 служители – управител, 2-ма шофьора, 2-ма ловци и 3-ма хигиенисти.

Улавянето на безстопанствените животни се извършва от ловния екип към Приюта. Членовете на Екипа са преминали успешно курс за обучение за защита и хуманно отношение към животните в Тракийски университет – Стара Загора.

Залавянето на кучетата се извършва чрез използването на специализирана пневматична пушка, изстрелваща спринцовка с упойващо вещество, като количеството на упойката е съобразена с големината на животното. Всеки един от служителите на Приюта е предварително обучен и инструктиран за манипулациите, които се извършват при улова на безстопанствените животни, а ветеринарните лекари извършват и контролират дозирането на упойващите вещества. Транспортирането до Приюта на уловените кучета се извършва с подходящо оборудван специализиран автомобил.

Според изискванията на ЗЗЖ залавянето на безстопанствени котки се допуска по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание, както и не се допуска залавянето им с упойващи вещества.  Предвид това котките се залавят чрез един от хуманните начини с капани чрез примамка с храна.

Община Бургас успешно работи и поддържа добри взаимоотношения с НПО - Фондация „Мисия за защита на животните Phönix”, СНЦ „Спаси приятел“ и др.