ОБЩИНА БУРГАС И СНЦ "СПАСИ ПРИЯТЕЛ"

НАБИРАТ ДАРЕНИЯ 

ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ "ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА"

Средствата ще бъдат изразходвани за:

 - увеличаване на броя на кастрираните безстопанствени кучета 
- организиране на задомителни кампании
- лечение на тежкоболни и изоставени домашни кучета

Телефон за връзка: Община Бургас 056 83893 и 0888435638