Стани доброволец!

"ЛЮБОВТА НЕ Е ЧУВСТВО, ТЯ Е ДЕЙСТВИЕ”
майка Тереза

Община Бургас ви кани да се присъедините към нас с доброволен труд! Бездомните животни имат нужда от грижи, внимание, разходки, ветеринарно обслужване. На този етап в Приюта за безстопанствени кучета се осъществява Кастрационна програма, която изчерпва финансов и човешки ресурс.

На хората, които обичат кучетата, се предоставя възможността да бъдат доброволци в Приюта. Посетете Приюта и сами решете с какво да бъдете полезни. Много често в Приюта попадат пострадали или болни кучета. За да имат шанс да живеят и да си намерят нов дом, те имат нужда от специални грижи и лечение.

Елате и помогнете : помилвайте; разходете; изкъпете; почистете; нахранете; Направете всичко възможно да намерите дом поне на едно самотно същество. Да направиш добро, е удовлетворително, но и много трудно.

Да отделиш от времето си, средствата си, да дадеш обич, ДА ПОМОГНЕШ! Не е лесно да гледаш в очите едно зажадняло за ласки същество, било то и куче. Всички ТЕ са като деца, с протегнати ръце и насълзени очи.

За да работите доброволно в Приюта трябва да попълните Декларация за доброволец и ако не сте навършили 18 години, ще ви трябва писмено разрешение на родителите към декларацията.

Може да бъдете полезни и съдействате както с информация за бездомни кучета, така и на ловния екип да се ловят кучетата без упойка. Това спестява средства на всички нас, и е много по-малко стресиращо за кучето.

ДОБРОВОЛЦИ В ДЕЙСТВИЕ

Ваня Добрева заедно с дъщеря си редовно посещава Приюта.

Заедно те разхождат кучетата и разпространяват информация за осиновяването им.