Чипиране на домашни кучета

С цел максимално да бъдат обхванати всички собственици на домашни любимци, през 2010 г. Дирекция „Опазване на околната среда” при Община Бургас разработи Проект „Стимулиране регистрацията на домашните кучета”.

Целта на проекта е насърчаване на собствениците на домашни любимци към регистрирането им, основа за създаване на детайлна база данни за домашните кучета на територията на общината. Регистрирането на домашните кучета чрез поставяне на микрочип ще допринесе за постигането на следните резултати: създаване на детайлна база данни за домашните кучета на територията на общината в т. ч. място на отглеждане, данни за собственика и др.; повишаване на контрола относно разхождането на кучета на нерегламентирани места; лесното установяване на собственика на загубено или изоставено куче; увеличаване на събираемостта на таксата за притежание на куче.

Стойността на проекта е в размер на 10 000 лв., като средствата са осигурени от общинския бюджет.

За проекта са закупени 1 000 бр. микрочипове и пластмасови медальони, които със съдействието на ОДБХ-Бургас бяха разпределени сред частно-практикуващите ветеринарни лекари.

Реалното изпълнение на проекта стартира на 21.09.2010 г. В кампанията за поставянето на микрочиповете се включиха общо 22 частно-практикуващи ветеринарни лекари.

Чипиране на домашни кучета
Чипиране на домашни кучета
Чипиране на домашни кучета
Чипиране на домашни кучета
Чипиране на домашни кучета
Чипиране на домашни кучета