Осиновен е Нико

Нико замина за новия си дом  в с. Садиево, община Айтос. Да му пожелаем късмет.